Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja sovelletaan P.O.M.O Design:in ja toimeksiantajan väliseen kauppaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. Näissä ehdoissa tuotteilla tarkoitetaan tavaraa ja palvelua.

Hinnat

Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. P.O.M.O Design pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

Tilaaminen ja sopimuksen syntyminen

Lähettämällä tilauksen toimeksiantaja tarjoaa P.O.M.O Design:lle sopimusta ja sitoutuu voimassa oleviin toimitusehtoihin. Myös sähköpostilla tai suullisesti tehty sopimus on lainvoimainen ja sitova. Mikäli toimeksiantajan ilmoittama sähköpostiosoite poikkeaa hänen omasta osoitteestaan, sopimus on kuitenkin solmittu asiakkaan kanssa

Luonnokset

Toimeksiantaja ei saa ilman P.O.M.O Design:in suostumusta käyttää, jäljentää, kopioida tai monistaa millään tavoin toimeksiantajalle esitettyjä luonnoksia logosta tai muista suunnittelutöistä. Sähköisesti toimitetut luonnokset tulee hävittää, eikä niitä saa näyttää tai luovuttaa ulkopuolisille. Kun toimeksiantaja on hyväksynyt nettisivujen layoutin ei sivuston ulkoasuun enään tehdä muutoksia, jotka vaikuttaisivat sivuston tekniseen toteutukseen oleellisesti (muutoksia voidaan tehdä esimerkiksi fonttiin, sivuilla oleviin kuviin ja väreihin). Jos tekniseen toteutukseen oleellisesti vaikuttavia muutoksia on tehtävä layoutin hyväksymisen jälkeen, veloitetaan siitä aiheutunut työ erikseen tuntiveloituksena.

Toimitusaika

Toimitusaika sovitaan työkohtaisesti. Graafisen suunnittelun toimitusaikaan vaikuttaa suuresti toimeksiantajan ja P.O.M.O Design:in välinen yhteistyö, joten ilmoitetut toimitusajat ovat arvioita. P.O.M.O Design on velvoitettu ilmoittamaan toimeksiantajalle mahdollisista toimitusaikaa koskevista viivästyksistä.

Toimitus

Logon suunnittelun lopullinen vedos, eri tiedostomuodoissa, toimitetaan toimeksiantajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Nettisivut julkaistaan palvelimella ja tarvittavat tiedot/tiedostot toimitetaan toimeksiantajan ilmoittamaan sähköpostiin.  Tilatut painotuotteet toimitetaan suoraan toimeksiantajan ilmoittamaan osoitteeseen. Toimitus ja tuotteet katsotaan hyväksytyksi ellei P.O.M.O Design :lle ole seitsemän päivän kuluessa toimituspäivästä kirjallisesti huomautettu toimituksen viivästymisestä tai tuotteiden virheellisyydestä.

Maksuehdot

Laskuehto on 7 pv netto. Huomautusaika on 7 päivää laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on 8%. Myyjä katsoo oikeudekseen veloittaa vastaanottamattomat ja maksamattomat tuotteet ostajalta muistutuslaskulla, joka on 7 päivän maksuajan jälkeen perintäkelpoinen, mikäli maksua ei ole suoritettu. Muistutusmaksu on 7,00 euroa. Mahdolliset laskua koskevat huomautukset on esitettävä kirjallisesti ennen laskun eräpäivää, kuitenkin 7 päivän kuluessa laskun päivämäärästä.

Tyytyväisyystakuu

Tyytyväisyystakuu koskee toimitettujen luonnosten muokkaamista. Tämä sisältää mm. värit, fontit ja tekstit. P.O.M.O Design muokkaa valittua vedosta toimeksiantajan toiveiden mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita kokonaan uuden vedoksen luomista, vaan olemassa olevan muokkaamista, ellei toisin sovita.

Tilauksen peruuttaminen

Mikäli toimeksiantaja on tilannut graafisen suunnittelun, hän on velvollinen maksamaan puolet (50%) suunnittelusta sovitusta palkkiosta. Mikäli toimeksiantaja ei vastaa P.O.M.O Design:in lähettämiin viesteihin (max. 2kk), katsotaan tilaus peruutetuksi. Jos tilaukseen on sisältynyt painotuotteita ja tilaus on edennyt painoon sitä ei voida enää peruuttaa, vaan toimeksiantaja on velvollinen maksamaan koko tilauksen ja siitä aiheutuneet kulut. P.O.M.O Design:lla on oikeus kieltäytyä tilauksien hyväksymisestä ja myös oikeus tehtyjen sopimusten purkamiseen, jos käytettävässä aineistossa ilmenee pornograafinen, rasistinen, lain vastainen tai muutoin epäilyttävä sisältö.

Reklamaatio

Viallisen painotuotteen palautusoikeus on seitsemän (7) päivää. Palautuksen yhteydessä on mainittava palautuksen syy. Palautettavat tuotteet pitää olla alkuperäisessä pakkauksessa käyttämättöminä ja ehjinä. Palautettava tuote korvataan ensisijaisesti uudella tuotteella, toissisijaisesti hyvitetään. Toimeksiantaja vastaa palautuskuluista. Vähäistä väripoikkeamaa ei lueta virheeksi, eikä väripoikkeamaa aikaisemmista tilauksista. Mikäli tuote tai toimitus on osittain viallinen, voidaan tästä reklamoida vain viallisilta osin. Graafinen suunnittelu on hyväksytetty asiakkaalla erikseen, eikä sitä hyvitetä.

Käyttöoikeus

Täyden korvauksen saatuaan, P.O.M.O Design luovuttaa toimeksiantajalle oikeuden valmiin tuotteen käyttöön sovitulla tavalla. Luonnokset tulee hävittää. Jos toimeksiantaja haluaa käyttää teosta muuhun kuin alkuperäisen sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen, hänen on saatava siihen P.O.M.O Design:in suostumus ja tällöin P.O.M.O Design:lla on oikeus asianmukaiseen korvaukseen. Teosta ei saa käyttää P.O.M.O Design:a, teoksen taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla tai loukkaavassa yhteydessä.

Alkuperäiskappaleen omistusoikeus

Kaikki alkuperäiskappaleet, mukaanlukien luonnokset ja puhtaaksipiirrokset, ovat tekijän omaisuutta. P.O.M.O Design:lla on oikeus esitellä teosta tai sen luonnoksia työnäytteenään esimerkiksi liittämällä se portfolioonsa tai sähköiseen työnäytekansioon.